Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

”Arkitektur  og  byggeskikk  ved   vekt  på  Landkommunene”  v/bygningsrådgiver  Dag  Lindbråten  09.06.11,  i   Fjøset  på  Lands  Museum.  10  personer  møtte   og  fikk  innsikt  i  og  lokale  eksempler  på   Nyklassisisme,  funksjonalisme,   postmodernisme,  barokk  og  rokokko,   empire  og  klassisisme,  sveitserstil,  jugend,   Art  deco  med  mer.

nettverkspost nr. 4, 2011

Kommentarer er stengt.