Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

velkommen til nettverket kjerringvern


Bli med i nettverksgruppa

Bli medlem av nettverket kjerringvern. Send en mail eller ring oss. Send oss gjerne en epost om du ønsker å vise fram det du holder på med.

Les artikkel
MAIL:torill@tsh-interior.no
TELEFON:905 96 405
GURIHUS hon

Vi vil bli et nasjonalt kvinne-nettverk

Kvinnene som engasjerer seg i Kjerringvern gjennom nettverket teller nå over 80 personer på mail-lista, fra 11 kommuner. Gjennom samlinger og hverandres historier løfter vi fram kunnskap, råd og erfaringer med andre kjærringer om bygningsvern og stedsutvikling.

I 2016 arbeider vi med å utvikle Kjerringvern til å bli et nettverk som både knyttes opp mot bygningsvernrådgivinga i Oppland, samtidig som vi lager våre egne læringsarenaer. Vi vil fortsette med våre inspirerende kurs og utflukter. Dokumentasjonsarbeidet fortsetter. Vi ønsker også få til aktive blogger og dynamisk facebook-side med bidrag fra steder der kvinner jobber med bygningsvern og stedsutvikling.

I arbeidet med lokalt bygningsvern er det ofte kjærringer som har initsiativet, har idèer og ønsker – men menn som utfører og synes. I nettverket kjerringvern er den immateriell siden av bygningsvernet viktig. Holdningene, mulighetene, inspirasjonen, framsnakkingen, de positive ringvirkningene og å se mulighetene,- erfaringsbasert kunnskap og meninger som ellers synes lite i offentligheten. Dette skaper støttestrukturer og nettverk for kvinnelige bygningsvernere som ikke finnes fra før.

Hjemmesiden kjerringvern.no er en idé fra nettverket for å skape tekst – og bildemateriell fra lokale eksempler. Web-sidene organiserer denne kunnskapen ved å bruke egne rollemodeller – og disse ressursene samles og forvaltes i en kunnskapsbase. På den måten kan vi synliggjøre kjærringenes mangfold og handlekraft for stedsutvikling.

Kjerringvern har intensjonsavtaler om samarbeid med Gamle, hus, hager og interiør, Bygningsvernsrådgiver ved Randsfjordsmusèene, nettstedet Bygg og Bevar og Kulturarvenheten og Regionalenheten i Oppland Fylkeskommune. Vi fikk støtte til forprosjektet fra Nordre Land kommune i 2010, og til hovedprosjektet fra Nordre Land og Søndre Land kommuner og fra Oppland fylkeskommune, i 2011.

Nettverket «Kjerringvern» for kvinnelige bygningsvernere ble skapt som et kvinnovasjonsprosjekt. Kvinnovasjon er et nasjonalt prosjekt og skaper arenaer som knytter kvinner og innovasjon sammen. Det kan være i en bedriftsetablering – eller i nettverksarbeid. Vertskap for nettverket var Landsbyen Næringshage på Dokka i Oppland fram til 2015. Nettverket er i dag en egen organisasjon. Vi jobber med å finansiere en stilling som kan drive prosjektet fram til å bli et aktivt nasjonalt nettverk og en fagressurs.

Les artikkel
MAIL:torill@tsh-interior.no
TELEFON:905 96 405