Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

velkommen til nettverket kjerringvern


Bli med i nettverksgruppa

Bli medlem av nettverket kjerringvern. Send en mail eller ring oss. Send oss gjerne en epost om du ønsker å vise fram det du holder på med.

Les artikkel
MAIL:torill@tsh-interior.no
TELEFON:905 96 405
GURIHUS hon

KVINNENE SOM ER MED I NETTVERKET

Vi har laget ei liste over alle kvinnene som ønsker å være med i nettverket. På denne måten kan vi ta kontakt med hverandre. LISTA FINNER DU HER

Les artikkel
MAIL:torill@tsh-interior.no
TELEFON:905 96 405
Stjerne grønn

Vi vil bli et nasjonalt kvinne-nettverk

Kvinnene som engasjerer seg i Kjerringvern gjennom nettverket teller nå over 100 personer. Gjennom samlinger og hverandres historier løfter vi fram kunnskap, råd og erfaringer med andre kjærringer om bygningsvern og stedsutvikling.

I 2018 arbeider vi med å utvikle Kjerringvern til å bli et nettverk som både knyttes opp mot bygningsvernrådgivere og fortidsminneforeningene, samtidig som vi lager våre egne læringsarenaer. Vi vil fortsette med våre inspirerende kurs og utflukter. Dokumentasjonsarbeidet fortsetter. Vi ønsker også få til aktive blogger og dynamisk facebook-side med bidrag fra steder der kvinner jobber med bygningsvern og stedsutvikling.

I arbeidet med lokalt bygningsvern er det ofte kjærringer som har initsiativet, har idèer og ønsker – men menn som utfører og synes. I nettverket kjerringvern er den immateriell siden av bygningsvernet viktig. Holdningene, mulighetene, inspirasjonen, framsnakkingen, de positive ringvirkningene og å se mulighetene,- erfaringsbasert kunnskap og meninger som ellers synes lite i offentligheten. Dette skaper støttestrukturer og nettverk for kvinnelige bygningsvernere som ikke finnes fra før.

Hjemmesiden kjerringvern.no er en idé fra nettverket for å skape tekst – og bildemateriell fra lokale eksempler. Web-sidene organiserer denne kunnskapen ved å bruke egne rollemodeller – og disse ressursene samles og forvaltes i en kunnskapsbase. På den måten kan vi synliggjøre kjærringenes mangfold og handlekraft for stedsutvikling.

Nettverket «Kjerringvern» for kvinnelige bygningsvernere ble skapt som et kvinnovasjonsprosjekt. Kvinnovasjon er et nasjonalt prosjekt og skaper arenaer som knytter kvinner og innovasjon sammen. Det kan være i en bedriftsetablering – eller i nettverksarbeid.

Les artikkel
MAIL:torill@tsh-interior.no
TELEFON:905 96 405