Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Prosjektgruppa


TORILL SOGN HAUG, DOKKA

TSH Interiørdesign drives av interiørarkitekt MIAF Torill Sogn Haug, grunnlagt i 2003. Torill eier, utvikler og produsere de kulturhistoriske tapetene Norsk Arv AS. Kolleksjonen er godkjent av Riksantikvaren.

Torill har sterkt engasjement for å fornye samtidig som man bevarer, og har spesiell kompetanse i å se bygningens opprinnelige historie. Hun har svennebrev som møbelsnekker. Torill har vært med fra starten for å etablere Kjerringvern.

MAIL: torill@tsh-interior.no
TELEFON: 905 96 405
www.tsh-interior.no
Torill

MARGIT ROGNERUD, DOKKA

Etna stasjon langs Valdresbanen er Margits prosjekt i dag. Hun skal sette istand stasjonsbygningen til formdling av kvinnehistorie, med jernbanehistorie som ramme. Stua i stasjonsbygningen skal bli et veve-verksted. Husene vil vise kvinners hverdag, liv og arbeide.

Fra 1977 til 2011 har Margit tilrettelagt gården Ankalterud til gjestevirksomhet. Nå har hun flyttet til Dokka og er pådriver for bygningsvern og utvikling lokalt. Margit var med på oppstarten av nettverket Kjerringvern og har holdt kurs og vært vertskap for foredrag og arrangement.

MAIL: margit.rognerud@valdresbanen.no
TELEFON: 975 09 604
www.valdresbanen.no
MArgit

INGER CHRISTINE ÅRSTAD, EINA

Årstad er utstillingsansvarlig og  leder for arkiv, foto og formidling i Mjøsmuseet. I tillegg jobber hun med formidling av kulturhistorie gjennom firmaet sitt Kulturhistorisk Film & Formidling. Årstad ble med i nettverket for å skrive artiklene for nettstedet vårt. Nå er hun med i arbeidsgruppa for å utvikle Kjerringvern videre.

MAIL:arstad@kulturhistorie.no
TELEFON: 922 56 277
www.kulturhistorie.no
ICe