Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Lærerik samling på Lands Museum 01.09.08 med temaene Endringer i kulturlandskap, historisk tilbakeblikk v/Dag Lindbråten og Miljøer knyttet til gamle boplasser og gardsbruk v/Geir Høytomt. 16 kvinner deltok!

nettverkspost nr. 3, 2008

Kommentarer er stengt.