Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Foredraget 11.04.10 med Else Sprossa Rønnevig. 10 deltakere lot seg inspirere av Sprossas foredag ” Fra hobby til levebrød” på Ankalterud gård. Her ble det knyttet gjensidig kontakt i ekte nettverksånd!

nettverkspost nr. 4, 2010

Kommentarer er stengt.