Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Foredraget  ”Gamle  hus  –  ork  eller   mulighet?”  v/bygningsbevarer  Else   Rønnevig  04.04.11,  på  Ankalterud  gård.  16   personer  møtte  og  lot  seg  begeistre  av   Sprossas  filosofi  om  at  gamle  hus  bevares   best  når  de  blir  brukt,  får  kjærlig  pleie  og  har   stolte  eiere.

nettverkspost nr. 3, 2011

 

Kommentarer er stengt.