Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Historiens første Landsbykonferanse 30.01.09. Tittelen var ” Landsbylivet – potensiale og muligheter.” Temaet var Sammen for Landsbyutvikling, der historien skal virke som inspirasjon for framtidens drømmer og utvikling. Det var faglig svært dyktige innledere med relasjon til stedsutvikling, historikk, byggestiler og framtidsvyer.

nettverkspost nr. 1, 2009

Kommentarer er stengt.