Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Tomte  i  Vest  Torpa.  11  deltakere   deltok  når  Bente  Stadsvoll  fortalte  om   jordstampehusets  spennende  historie, 20.09.11 .  Ingen   tvil  om  at  gjestfriheten  går  i  generasjoner  –   takk  for  både  lærdom  og  føde!  Nyttig  var  det   også  med  informasjonen  fra  redaktør  Kari   Marte  Frøyset  om  det  nye  tidsskriftet  ”   Gamle  hus  og  hager”.

nettverkspost nr. 1, 2011

Kommentarer er stengt.