Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Landsbykonferansen  28.01.11,  på  Lands   Museum.  170  personer  ble  registrert  på   stedsutviklingskonferansen!  En  stor  takk  til   de av  medlemmene  som  hadde  anledning  til   å  være  med,  enten  som  deltakere  eller  gode   hjelpere.

nettverkspost nr. 2, 2011

Kommentarer er stengt.