Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

”Håndverksressurser i nettverket” 28.04.09, ved Myhre Smie i Vest Torpa. De 6 frammøtte fikk høre om smias drift og produkter, og bedriftsutviklingen fram til i dag. De har nettopp avsluttet et designprogram med Innovasjon Norge. Et helt annet uttrykk er Gyllenlær. Gudrun Skogstad beskrev håndverksprosessen og viste eksempler på arbeidet i de ulike fasene.

nettverkspost nr. 2, 2009

Kommentarer er stengt.