Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

”Stasjonsmesterens leilighet og hage”, 12.08.09, på Dokka stasjon. 20 engasjerte stasjonsvenner fikk høre Margit Rognerud foredra om Valdresbanen.

nettverkspost nr. 3, 2009

Kommentarer er stengt.