Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Til kulturminnevernere og andre med sans for bygningsvern:

Ikke glem påmeldingsfrist 24.juni til den store Bygningsvernkongressen 2014.

Bygningsvernkongressen arrangeres ved Norsk Folkemuseum i Oslo fra 3. til 5. september. Vi samler 300 fagfolk for å skape en møteplass hvor håndverkere, forskere, forvaltningen og undervisningen kan dele, lære av hverandre, diskutere, krangle litt og knytte gode kontakter

Programmet er lagt ut her.

KOMMENTER!