Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Siste aktivitet for nettverkets medlemmer var på Breie gård 18.april med temaet «Bygningsvern i praksis» v/Inger Toril Holte Breien. Hun fortalte de 11 deltakerne om vinn-vinnsituasjonen med bygningsvernstudentene fra høgskolen i Sør-Trøndelag, tilrettelagt av Oppland Fylkeskommune. Studentene bruker hele tunet som sin læringsarena.

nettverkspost 2, 2013

KOMMENTER!