Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Fagtur til Gamle Trehus og Villa Heiberg på Hamar 28.11.13

Neste nettverkstreff blir fagturen til Hamar og bygningsdelbutikken Gamle Trehus. Ikke minst får vi besøke Villa Heiberg, og se restaureringen som er gjort. Avreise er kl. 16.30 fra Landsbyen Næringshage på Dokka, eller direkte oppmøte kl. 18 på Gamle Trehus (Sverdrupsgt.1). www.gamletrehus.no . Bli med på en trivelig «adventstur»! 

– Redaksjonsgruppa har vært innledere både hos Byggeskikksenteret i Flekkefjord 26.9, og på Kvinneseminaret på Røros 24.-25.10. Begge steder fikk vi tilbakemeldinger på at nettverksarbeidet er meningsfylt og aktuelt – responsen var stor, og givende og inspirerende for vår del også! Tenk om vi kan få søsternettverk i hele Norge!

Nettverkspost 4, 2013

 

KOMMENTER!