Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

”Interiøret på Dyvesveen, Thomlebygda, -­en tidsreise tilbake til tiden rundt 2.verdenskrig”. Vi lot oss begeistre og inspirere av interiørets historie og flere fikk ”flashbacks” av gamle interiørminner! Så viktig det er å ikke røre for mye ved tidligere generasjoners virke og liv i heimen, slik at vi kan ta del i og få innsikt i tidligere levde liv på en denne måten.

nettverkspost nr. 5, 2011

KOMMENTER!