Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Siste nettverkstreff var 5.mai, med temaet: «Hvordan går det med restaureringen på Breie Gård?» Vi var 10 personer som fikk høre hva huseier Inger Toril Breien fortalte om hva som har skjedd siden sist vi var der, og hvordan gul-huset er tatt i bruk som tidlig reiselivsprosjekt. Også her søker hun samarbeid og kunnskap med høgskoler og studenter. Steg for steg skal Breie utvikles som reiselivsarena, og innholdet er planlagt og grunnfestet i gårdens tradisjoner, historie og i de naturgitte omgivelsene. Rett og slett et eksempel på arbeidsform å bli inspirert og imponert av! Vi fikk også være med på en vandring til det tilhørende bruket Engen, og høre om valg som er gjort av tidligere generasjoner. «Prosjekt Breie» ser ut til å kunne bli et årlig besøk for nettverket – det er veldig interessant å følge planer og framdrift i et slik omfattende case – der det materielle og immaterielle er så forenet.

Nettverkspost 3, 2014

KOMMENTER!