Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Neste samling  12.september har tittelen «Kvinner med tæl». Det blir kåseri om «Skogsarbeiderkona – Husmor, Håndarbeider og Fjøsleder», og friluftskino om seks historiske kvinner i Land. Samlingen arrangeres i forbindelse med Kulturminnedagen, i samarbeid med Lands Museum. Friluftskinoen på Lands Museum fra kl. 19-21. Enkel servering. Inngang kr. 50,-.

Siste aktivitet for nettverkets medlemmer var fellesturen til Gardsetra på Østsinniåsen søndag 2.juni, sammen med DNT. Om lag 30 voksne og barn trosset været, og fulgte den gamle setervegen til fots fram til setra.

Nettverkspost 3, 2013

KOMMENTER!