Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Landsbyrådet 30.11.11, på Parken ungdomsklubb. Nærmere 70 deltakere møtte fram for å se de tre arkitektfirmaenes forslag til løsning for stasjonsområdet generelt og Dokka Kulturstasjon spesielt. Forslagene er nå utstilt på Biblioteket på Dokka.

nettverkspost nr. 1, 2012

KOMMENTER!