Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Kvinnene som engasjerer seg i Kjerringvern gjennom nettverket teller nå over 100 personer. Gjennom samlinger og hverandres historier løfter vi fram kunnskap, råd og erfaringer med andre kjærringer om bygningsvern og stedsutvikling.

I 2018 arbeider vi med å utvikle Kjerringvern til å bli et nettverk som både knyttes opp mot bygningsvernrådgivere og fortidsminneforeningene, samtidig som vi lager våre egne læringsarenaer. Vi vil fortsette med våre inspirerende kurs og utflukter. Dokumentasjonsarbeidet fortsetter. Vi ønsker også få til aktive blogger og dynamisk facebook-side med bidrag fra steder der kvinner jobber med bygningsvern og stedsutvikling.

I arbeidet med lokalt bygningsvern er det ofte kjærringer som har initsiativet, har idèer og ønsker – men menn som utfører og synes. I nettverket kjerringvern er den immateriell siden av bygningsvernet viktig. Holdningene, mulighetene, inspirasjonen, framsnakkingen, de positive ringvirkningene og å se mulighetene,- erfaringsbasert kunnskap og meninger som ellers synes lite i offentligheten. Dette skaper støttestrukturer og nettverk for kvinnelige bygningsvernere som ikke finnes fra før.

Hjemmesiden kjerringvern.no er en idé fra nettverket for å skape tekst – og bildemateriell fra lokale eksempler. Web-sidene organiserer denne kunnskapen ved å bruke egne rollemodeller – og disse ressursene samles og forvaltes i en kunnskapsbase. På den måten kan vi synliggjøre kjærringenes mangfold og handlekraft for stedsutvikling.

Nettverket «Kjerringvern» for kvinnelige bygningsvernere ble skapt som et kvinnovasjonsprosjekt. Kvinnovasjon er et nasjonalt prosjekt og skaper arenaer som knytter kvinner og innovasjon sammen. Det kan være i en bedriftsetablering – eller i nettverksarbeid.

One Response to “Vi vil bli et nasjonalt kvinne-nettverk”

  1. Gratulerer med 10 års arbeid for bygningsvern og nettverk . Hjerleid skole og handverksenter vil gjerne være medlem i nettverket, og kan bidra med utdanning av håndverkere og kurs og seminarer for håndverkere og andre interesserte.

KOMMENTER!