Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Neste nettverkstreff er 5.mai, kl. 18.00 med temaet: «Hvordan går det med restaureringen på Breie Gård?» Huseier Inger Toril Breien forteller om hva som har skjedd siden vi var der sist. Ta gjerne med arbeidsklær så kan vi hjelpe til litt Felles avreise fra Næringshagen på Dokka kl.17.30, eller direkte oppmøte i Etnedal. Mer informasjon her.

Nettverkspost 2, 2014

KOMMENTER!