Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Neste nettverkstreff blir fellestur til Gardsetra på Østsinniåsen søndag 2.juni. Sammen med DNT følger vi den gamle setervegen til fots fram til setra. Turen tar det meste av dagen, ta derfor med mat og drikke – og godt fottøy! For mer detaljer om turen kan turleder Kari Løken Kalsnes kontaktes.

Oppmøte kl. 10.30 ved Østsinni kirke

KOMMENTER!