Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

”Ny bruk av ledige landsbruksbygg” v/ prosjektleder og bygningsvernrådgiver Trond Raddum 23.02.12. 15 deltakere fikk en innføring i det nasjonale prosjektets mål og arbeid, med praktiske eksempler fra Mjøsregionen. Prosjektet jakter på eksempler på bruksendringer fra sætermiljø, låver, våningshus, husmannsplasser eller andre spesielle bygninger.

nettverkspost nr. 2, 2012

KOMMENTER!