Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Siste aktivitet for nettverkets medlemmer var ”Restaurering av sælet på Bjørkheimstølen» v/bygningsbevarer Else Sprossa Rønnevig.  Vi lot oss imponere over hennes stå på vilje og gjennomføringskraft i reisen fra et håpløst prosjekt til et smykke slik det framstår i dag. For en rollemodell!

nettverkspost nr. 4, 2012

 

KOMMENTER!