Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

«Ny tømmertransport på Valdresbanen» Landsbyen Dokka
fredag 25. januar. Bedriftsfrokost fra kl. 0800. Seminar fra klokka 10.00.

Program seminar

KOMMENTER!