Stedsutvikling gjennom bygningsvern utfort av kvinner!
head

Vi har tidligere på en samling blitt kjent med Mjøsmuseets prosjekt om bruk av ledige landbruksbygg. Nå inviteres KjerringVern med til Skreia og Kjersti og Per Idar Vingebakkens istandsetting av Grøna, en tidligere skyss-stasjon og seter. Dere leste kanskje reportasjen om istandsettingen deres i OA tidligere i vår/sommer? Det er GULL som arrangerer samlingen (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk).

Felles avreise i privatbiler fra Landsbyen Næringshage kl. 1645, eller direkte oppmøte på Grøna kl.18.

LES INVITASJONEN TIL TOTENTUR HER

KOMMENTER!